Za niecałe dwa tygodnie, 30 czerwca, upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Wniosek może obejmować umorzenia za trzy miesiące - marzec, kwiecień i maj.
Kolejne wnioski są na bieżąco rozpatrywane. Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z przedsiębiorcą e-mailem lub telefonicznie.
Informację o rozstrzygnięciu prześlemy pocztą lub dostaniesz ją na PUE ZUS. Aby odebrać odpowiedź z ZUS na PUE ZUS, wystarczy zalogować się do swojego konta.

ZUS zachęca też do kontaktu elektronicznego. Zakład zanotował znaczne zainteresowanie klientów korzystaniem z Platformy Usług Elektronicznych.
Tylko w okresie od marca do końca maja, w całym kraju, przybyło 0,5 mln profili klientów na portalu PUE ZUS. Obecnie jest ich ponad 4,1 mln.

Więcej informacji na temat wsparcia ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej na stronie www.zus.pl.