Oddział ZUS w Jaśle zaprasza na dyżur telefoniczny, którego tematem będzie "Ulgi w spłacie należności ZUS, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności".

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zalegasz z płatnościami wobec ZUS, to możesz ubiegać się o ulgę w spłacie należności z tytułu składek lub nawet o umorzenie tych należności.Podczas dyżuru telefonicznego ekspert ZUS udzieli szczegółowych wyjaśnień w następujących sprawach:

  • jakie należności można objąć ulgą lub umorzyć,

  • jakie są rodzaje ulg,

  • ulgi w spłacie zaległości w ZUS, ze szczególnym uwzględnieniem ulg w okresie pandemii,

  • kiedy można umorzyć zaległości,

  • kiedy i jak można złożyć wniosek o ulgę: raty i odrodzenie terminu płatności składek.Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 11 marca br. w godz. od 10.00 do 12.00, pod numerem telefonu 13 44 629 17, podczas dyżuru ekspertów ZUS z Oddziału w Jaśle.