W przypadku gdy dojdzie do szkody, którą spowodował kierujący pojazdem, poszkodowany zgłasza zdarzenie do ubezpieczyciela sprawcy. Wówczas ta szkoda likwidowana jest z polisy winowajcy. W pewnych przypadkach poszkodowany może zgłosić zdarzenie do towarzystwa, z którym ma zawartą umowę, o ile posiada ubezpieczenie z bezpośrednią likwidacją szkody. Co oznacza polisa z BLS i dlaczego warto ją mieć?

Bezpośrednia likwidacja szkody – na czym to polega?


System BLS działa w Polsce od 1 kwietnia 2015 roku. Klient, który posiada polisę z BLS, będąc poszkodowanym, może zgłosić szkodę nie tylko do towarzystwa sprawcy, ale również do ubezpieczyciela, u którego wykupił ubezpieczenie OC samochodu. Wcześniej klienci zakładów ubezpieczeń oceniali je głównie pod kątem ceny za ochronę. Wybierali najtańszą ofertę i tak naprawdę najczęściej nie wiedzieli, jak działa towarzystwo. Jeśli spowodowali szkodę, to wówczas pracę ubezpieczyciela mógł ocenić poszkodowany, który otrzymał odszkodowanie.

Wprowadzenie BLS wiele zmieniło w tej kwestii. Mając taką polisę, możemy jako poszkodowani zgłosić szkodę z OC do swojego ubezpieczyciela. Dzięki temu zorientujemy się, jak ze swych obowiązków wywiązuje się towarzystwo, czy kontakt jest sprawny i likwidacja szkody przebiega płynnie. Ubezpieczyciel natomiast, jako odpowiedzialny za m.in. naprawdę pojazdu, ma szansę na budowanie długoterminowej relacji z klientem i może zachęcać go do swoich usług jakością ich realizacji.

Nie jest jednak tak, że oferta ubezpieczycieli, którzy proponują ochronę w ramach komunikacyjnego OC niczym się nie różni. Nie wszyscy dają możliwość zakupu OC z BLS. Nie każde towarzystwo też wydaje klientom za darmo zieloną kartę, czyli dokument niezbędny podczas wyjazdów do wybranych krajów.

Jak działa BLS?


Skoro szkodę jako poszkodowani możemy zgłosić do towarzystwa, z którym mamy zawartą umowę OC, to czy w takim przypadku nie wpłynie to negatywnie na historię naszego ubezpieczenia? Nic takiego się nie stanie. Nasze towarzystwo podejmie się likwidacji szkody, a następnie rozliczy się za nią z ubezpieczycielem sprawcy. Spowodowana szkoda wpłynie negatywnie tylko i wyłącznie na przebieg jego historii ubezpieczenia.

Nie każdą szkodę można zgłosić w ramach BLS. Usłudze tej nie podlegają zdarzenia, w których:

  • koszt likwidacji szkody przekracza 30 tys. zł,

  • uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy,

  • doszło do szkód osobowych.


Zatem, jeśli w wyniku zdarzenia ktoś odniósł obrażenia, wówczas takiej szkody nie można zgłosić do swojego ubezpieczyciela. Może pojawić się jednak wątpliwość: skąd poszkodowany ma wiedzieć, czy aby na pewno koszt likwidacji nie przekroczy 30 tys. zł? Otóż nie musi mieć on takiej wiedzy. Ma prawo zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela, a jeśli okaże się, że koszt naprawy pojazdu przekracza tę kwotę, wówczas sprawa zostanie przekazana do ubezpieczyciela sprawcy.

Historia systemu BLS


W Polsce system BLS istnieje dosyć krótko, ale w wielu krajach działa on już z powodzeniem od nawet kilkudziesięciu lat. Np. we Francji funkcjonuje on już od 1968 roku i w ramach tego systemu likwidowanych jest aż 80 proc. szkód. W tym kraju BLS obejmuje również szkody osobowe i zdarzenia, w których uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy.

Od 1978 roku BLS działa we Włoszech. Aż 80 proc. szkód likwidowanych jest przez ubezpieczyciela poszkodowanego. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, iż z BLS wyłączone są zdarzenia, w których uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy, jak i niektóre szkody osobowe.

W Belgii system ten obowiązuje od 1972 roku. W ramach BLS likwidowanych jest 70 proc. szkód, przy czym usługa ta nie obejmuje zdarzeń z autami spoza porozumienia BLS, a także takich, w których uczestniczył pojazd zarejestrowany poza tym krajem. W Belgii ustalone są limity kwotowe dla szkód – do 8,5 tys. euro z możliwością powiększenia do 25 tys. euro.

Jeśli szukamy ubezpieczenia OC, to zdecydowanie warto postawić na takiego towarzystwo, które oferuje polisę z BLS. Może to nas upewnić w tym, czy dana firma jest godna zaufania.

Więcej informacji motoryzacyjnych znajdziesz na blogu https://www.smartdriver.pl/