Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sklepów sieci Biedronka partii parówek "Parówki z szynki Kraina Wędlin Nature". Ich producentem jest Sokołów S.A. W parówkach wykryto groźną bakterię.
Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że w jednej partii produktu "Parówki z szynki Kraina Wędlin Nature" (250 g), sprzedawanych w sklepach sieci Biedronka, wykryto bakterie Listeria monocytogenes.

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do groźnej choroby zwanej listeriozą. Przebieg choroby może być ciężki i prowadzić w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Listerioza stanowi szczególne zagrożenie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób starszych.

Objawy w okresie noworodkowym:
- zakażenie wczesne (objawy w 1 tygodniu życia):
-- posocznica
-- ropna ziarnica noworodków
-- ostra niewydolność oddechowa
- zakażenie późne (objawy po ukończeniu 2 tygodnia życia):
-- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Objawy w późniejszym okresie życia:
- objawy grypopodobne
- wymioty
- biegunka
- posocznica
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zakażenie może być bezpośrednią przyczyną poronień u kobiet. Powoduje niepłodność, nieprawidłowy przebieg ciąży, powstawanie u noworodków wad rozwojowych.

W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktów objętych komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

Parówki z Biedronki wycofane przez GIS ze sprzedaży:
Nazwa produktu: "Parówki z szynki Kraina Wędlin Nature", 250 g
Numer partii: 10971
Numer serii: Seria C: 09749229
Termin przydatności do spożycia: 01.05.2021
Producent: Sokołów S.A Al. 550-lecia 1 08-300 Sokołów Podlaski, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 20134001
Wyprodukowano dla Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

Parowki o ww. numerze i partii należy zwrócić do najbliższego sklepu Biedronka. Wszystkim klientom, którzy zwrócą produkt lub jego część wraz z opakowaniem (koniecznym do identyfikacji partii produkcyjnej) zostanie zwrócony koszt nabycia produktu bez potrzeby okazywania paragonu.