Bony mieszkaniowe, reforma planowania przestrzennego, a także budowa domu do 70m2 na zgłoszenie - to tylko niektóre założenia Polskiego Ładu. Jedno jest pewne - wszystkie wymienione programy znacząco wpłyną na rynek nieruchomości w naszym kraju.
Nowy Ład, który w dniu ogłoszenia projektu stał się Polskim Ładem, zakłada wsparcie dla pozyskania własnego mieszkania. Pomoc ta ma być przeznaczona głównie dla młodych rodzin oraz rosnąć wraz z liczbą dzieci. Najważniejszym pytaniem, jakie pada w tym momencie jest: co stanie się z cenami po uruchomieniu nowych rządowych pomysłów? Oraz jak wpłynie to na naszą gospodarkę?

Dom do 70 m2 bez formalności

Według Polskiego Ładu dom jednorodzinny, którego powierzchnia zabudowy nie przekracza 70 m2 będzie można postawić bez pozwolenia, a jednie poprzez zgłoszenie budowy. Dom ten będzie musiał mieć natomiast płaski dach, ale również będzie mógł mieć poddasze, które będzie w części do wykorzystania.

Należy również pamiętać, że na obszarze miast oraz gmin obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i każda budowa musi bezsprzecznie być z nim zgodna. Definiuje on nie tylko przeznaczenie działki, ale może także określać zasady usytuowania obiektów, ich kubaturę, wysokość oraz kształt dachów i kolorystykę elewacji.

Oznacza to, że aby program wszedł w życie, konieczne będzie wcześniejsze dokonanie zmian w prawie budowlanym, a także w ustawie dotyczącej planowania oraz zagospodarowania przestrzennego.

Mieszkanie bez wkładu własnego


Program ten ma pomóc młodym ludziom, aby uzyskać własne mieszkanie lub dom. Przewiduje on natomiast dwa warianty. Pierwszy z nich będzie zakładał dofinansowanie w wysokości do 160 tys. zł dla wszystkich osób, które korzystają z mieszkalnictwa społecznego i rodzin wielodzietnych. Drugi natomiast, udzielenie przez państwo gwarancji wkładu własnego do kwoty nieprzekraczającej 150 tys. zł. Według szacunków, z programu będzie mogło skorzystać nawet 80 tysięcy rodzin rocznie.

Na tę chwilę, istnieją jednak pewne ograniczenia. Z programu będą mogły skorzystać wyłącznie osoby pomiędzy 20. a 40. rokiem życia, a wysokość dofinansowania będzie zależeć od liczby dzieci. Co więcej, rząd planuje wprowadzenie ceny maksymalnej za 1 m2 nieruchomości, która ma kwalifikować się do programu. Jeśli szukasz swojego lokum, warto przejrzeć mieszkania w Krakowie na obido.pl.

Reforma planowania przestrzennego


W opisie nowego programu znajdziemy również zapowiedź reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego. Mówi ona, że od roku 2025 każda gmina w kraju ma dysponować planem ogólnym, który powiązany będzie ze strategią rozwoju. Ma on określać elastyczne zasady lokalizacyjne dla nowopowstałej zabudowy, a także uwzględniać wszystkie potrzeby rozwojowe gmin. Celem reformy ma być przeciwdziałanie rozpraszaniu się zabudowy na tereny leśne oraz rolne, a także ułatwienie inwestowania na terenach, które są już zabudowane.

Stworzenie Społecznej Agencji Najmu


Społeczne Agencje Najmu mają być instytucjami, które zapewnią nie tylko bezpieczny najem, ale i niski czynsz. Dzięki deklaracji terminowego uiszczenia czynszu, długoterminowym umowom oraz utrzymania mieszkań w dobrym stanie technicznym i zwolnienia z podatku VAT dla właścicieli, będą oni w stanie pozyskiwać mieszkania w znacznie niższych cenach. Tacy lokatorzy będą wskazywani przez urzędy miasta lub gminy. Ponadto, najemcy mają również dostać dopłatę do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.