Od 1 lipca 2021 roku wszedł w życie pakiet e-commerce i ruszyła rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE a także kolejne branże i usługi zostały objęte obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line.

Pakiet e-commerce


Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Poprawią one konkurencyjność unijnych, jak i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Nowa regulacja będzie ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść europejskich, w tym polskich firm.

W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.:
 • Likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro.

 • Znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop.

 • Możliwość rozliczania VAT od sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich do konsumentów w UE, w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro za pomocą uproszczonej procedury Import One Stop Shop.

 • Wprowadzenie uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro.

 • Nowe obowiązki dotyczące operatorów interfejsów elektronicznych (np. platform cyfrowych) ułatwiających sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów.


Kasy on-line


Od 1 lipca 2021 r. kolejne branże i usługi objęte zostaną obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line. Urządzenia te przesyłają dane do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania z użyciem kas on-line od 1 lipca 2021 r.:
 • budowlane

 • fryzjerskie

 • kosmetyczne i kosmetologiczne

 • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów

 • prawnicze

 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – usługi wstępu