Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży lodów produkowanych przez firmę Mars Polska Sp. z o. o. W ich składzie wykryto zawartość zabronionego na terenie UE tlenku etylenu.
W składzie lodów wykryto tlenek etylenu zabroniony na terenie Unii Europejskiej.

Firma Mars Polska Sp. z o.o., po uzyskaniu informacji od dostawcy surowca, wstrzymała produkcję i zablokowała partie produktów, wytworzone z użyciem zanieczyszczonego składnika. Firma Mars Polska Sp. z o.o. zdecydowała też o konieczności wycofania nw. partii produktów, wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu, zanim firma uzyskała informację o zanieczyszczeniu surowca.

Lista produktów wycofanych przez Główny Inspektorat Sanitarny:
lista wycofanych lodów
foot: GIS

Zobacz również: