Początek roku to czas duszpasterskich wizyt. Przy okazji przyjmowania księdza po kolędzie przekazujemy zazwyczaj datek na kościół. Jednak zamiast koperty z gotówką, warto po prostu zrobić przelew. Takie rozwiązanie gwarantuje nam odliczenie tego wydatku od dochodu.
  

Dochód do opodatkowania można zmniejszyć


- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje kilka odliczeń, jakich można dokonać od dochodu, a tym samym, obniżyć podatek, jaki trzeba zapłacić. Katalog ten zawiera m.in. darowizny na cele kultu religijnego, za które uznaje się darowizny przekazywane na realizację obrzędów i czynności – mówi Damian Dziechciarz, Dyrektor Oddziału Tax Care w Rzeszowie.

Taki właśnie datek odlicza się od dochodu uzyskanego za rok, w którym został przekazany. Oznacza to, że wsparcie parafii przy okazji tegorocznej wizyty duszpasterskiej można odliczyć od dochodu, składając w 2016 roku zeznanie za 2015 rok.Wsparcie z limitem

- Ustawodawca przewiduje jednak limit możliwego odliczenia. A mianowicie, nie można odliczyć więcej niż 6 proc. dochodu – mówi Damian Dziechciarz, Dyrektor Oddziału Tax Care w Rzeszowie. Ale uwaga! Licząc ten limit trzeba uwzględnić wszystkie możliwe darowizny wskazane w ustawie. Poza omawianą darowizną na cele kultu religijnego są to darowizny na rzecz: organizacji pożytku publicznego (np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły publiczne) oraz krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi (w wysokości ekwiwalentu za pobraną krew).

- Jeśli więc w danym roku podatkowym, poza wsparciem parafii, wspieraliśmy też inne, powyżej wskazane cele, należy zsumować wszystkie przekazane darowizny i sprawdzić, czy ich kwota nie przekracza 6 proc. rocznego dochodu – tłumaczy – mówi Damian Dziechciarz, Dyrektor Oddziału Tax Care w Rzeszowie. A jak odliczenie przełoży się na wysokość płaconego podatku? Jeśli podczas kolędy przekażemy np. kwotę 100 zł, przy założeniu, że rozliczamy się według 18-proc. stawki podatku, to faktyczny koszt przekazanej darowizny wyniesie 82 zł. Jeśli natomiast osiągamy wysokie dochody, opodatkowane 32-proc. stawką, i przekażemy np. 1000 zł, to ekonomiczny ciężar takiej darowizny wyniesie 680 zł.Darowizna tylko przelewem, ale nie na konto proboszcza

Co ważne, aby darowizna mogła podlegać odliczeniu być poparta odpowiednią dokumentacją. W przypadku darowizny pieniężnej jest to dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, w tym przypadku – parafii lub organizacji przy niej działającej.

Problem może się faktycznie pojawić, gdy parafia nie posiada oddzielnego konta. Jeśli przekażemy ją na konto osoby fizycznej tj. proboszcza, to mimo że spełnia ona cel kultu religijnego, nie da nam możliwości uzyskania stosownego odliczenia.Darowiznę wykaż w zeznaniu

Jeśli wskazane wyżej warunki zostaną spełnione można bezpiecznie skorzystać z preferencji podatkowej. Aby to zrobić, trzeba wykazać w zeznaniu rocznym (np. PIT-36 lub PIT-37) kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (w szczególności nazwa i adres). Jeśli jednak z jakiś względów darowizna do nas wróci, trzeba tę informację koniecznie w ciągu miesiąca przekazać fiskusowi.i przechowuj dokumenty 5 lat

Potwierdzenie przelewu trzeba zachować razem z całą dokumentacją dotyczącą rocznego rozliczenia podatku przez 5 lat. - Okres ten liczy się od końca roku podatkowego, w którym złożone zostało zeznanie. Oznacza to, że darowizny, które zostały przekazane w 2014 roku zostaną odliczone od dochodu za 2014 rok w zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2015 roku, całą dokumentację trzeba zachować do końca 2020 roku – podpowiada Damian Dziechciarz, Dyrektor Oddziału Tax Care w Rzeszowie.Nie wszystkie formy opodatkowania

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie formy opodatkowania pozwolą na skorzystanie z tej ulgi. Jest ona przewidziana tylko dla osób, które są opodatkowane według skali i podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych. Nie skorzystają więc z niej osoby opodatkowane kartą podatkową, czy według jednolitej stawki liniowej jeśli jedynym przychodem jest przychód z działalności.Nie mylmy darowizny na cele kultu religijnego z darowizną kościelną

Wpłata na rzecz parafii związana jest z jej bieżącą działalnością (prace remontowe, porządkowe, utrzymanie itp.) i podlega odliczeniu w ramach limitu. Z kolei celem tzw. darowizny kościelnej jest działalność charytatywno-opiekuńcza kościelnej osoby prawej. Działalność taka obejmuje np. prowadzenie zakładów opieki dla sierot, osób starszych, bezdomnych czy upośledzonych. Wsparcie takiej działalności w ramach darowizny kościelnej nie jest limitowane.