1 stycznia obowiązywać zaczęły nowe przepisy dotyczące emerytur pomostowych. Nowelizacja pozwala skorzystać ze świadczenia osobom, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po dniu 1 stycznia 1999 roku.
Emerytury pomostowe są okresowym świadczeniem przysługującym osobom, które wykonywały pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, do momentu osiągnięcia przez nie ogólnie przyjętego wieku emerytalnego.

Zmiany są wynikiem ustawy o emeryturach pomostowych podpisanej przez prezydenta 16 sierpnia 2023. Nowelizacja pozwala przejść na emerytury pomostowe kolejnym rocznikom, uchylając warunek wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 roku. Modyfikacji uległo także pojęcie rekompensaty i zasad jej przyznawania, oraz przepisy związane z zawieszaniem prawa do emerytury pomostowej oraz z odsetkami za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wśród zmian spowodowanych nowymi przepisami znajdują się także:
  • zapewnienie ochrony działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy,

  • wyłączenie z płacy minimalnej dodatku za szczególne warunki pracy,

  • podwyższenie rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych.

W celu przejścia na emeryturę pomostową złożyć należy wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem warunków do jej przyznania.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.