Już tylko miesiąc został na zgłoszenie do konkursu „All you need is vote!”. Na uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych czekają nagrody pieniężne.
Aby powalczyć o wygraną, trzeba przygotować pracę zachęcającą do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Prasowa.

- Za niespełna dwa miesiące w Polsce odbędą się eurowybory. Liczymy na to, że przy tej okazji młodzież pogłębi swoją wiedzę o Parlamencie Europejskim i zmobilizuje dorosłych do wzięcia udziału w majowym głosowaniu - podkreślają organizatorzy.

Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu, przy czym nie może on być dłuższy niż 10 minut. W przypadku filmu dopuszczalna jest praca zespołowa - grupy znajomych, koła zainteresowań czy klasy.W maju pięcioosobowe jury wyłoni spośród zgłoszonych trzy najlepsze prace. Zwycięzca otrzyma 7000 zł, laureat drugiego miejsca - 4000 zł, a trzeciego - 2000 zł.

Na prace czekamy do 30 kwietnia 2019 r.Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.europarlament.pap.pl. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod adresem europarlament@pap.pl.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Parlament Europejski 2019” współfinansowanego z programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji.