Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą odpowiadać na pytania dotyczące wypadków z pracy.
Jakie świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługują poszkodowanemu w wypadku przy pracy lub członkom jego rodziny?
Postępowanie powypadkowe - o czym powinien pamiętać pracodawca / pracownik służby BHP?
Jakie dokumenty należy przygotować i złożyć do ZUS?

Na te i inne pytania dotyczące wypadków przy pracy odpowiadać będą przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas dyżuru - we wtorek (17.12.2019) w godz. 09:00- 10:00 pod nr tel. 17 858 61 85.