W Jedliczu odbyła się akcja "Wielkie sprzątanie brzegów Jasiołki".
W minioną sobotę (23 marca) w Jedliczu odbyła się akcja "Wielkie sprzątanie brzegów Jasiołki". Dwudziestu uczestników w ciągu dwóch godzin zebrało 50 worków śmieci (każdy worek po 120 litrów).

Jasiołka Jedlicze

Posprzątano łącznie 4 km brzegów rzek Jasiołki i Chlebianki (dopływ Jasiołki).

Jasiołka Jedlicze

Akcja miała na celu nie tylko uprzątnięcie śmieci i uporządkowanie terenów pod rekreację dla mieszkańców miejscowości, ale także podniesienie świadomości ekologicznej i zmiany mentalności osób, które wyrzucają śmieci i niepotrzebne rzeczy nad rzekę.