Zakończyła się kolejna powiatowa inwestycja drogowa. Do użytku oddana została droga nr 1949R Jedlicze - Żarnowiec - Zręcin. Przebudowa drogi kosztowała ponad 1 mln 662 tys. zł.
  

Oficjalny odbiór drogi odbył się 7 sierpnia br. z udziałem starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka, dyrektora – etatowego członka Zarządu Powiatu Jana Pelczara, radnego powiatu Wojciecha Tomkiewicza, kierownika Powiatowego Zarządu Dróg Marka Pepery, sołtysa wsi Żarnowiec Jana Krajewskiego oraz kierownika budowy Ryszarda Fica i przedstawicieli wykonawcy, którym był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.Droga była w fatalnym stanie technicznym, od ponad 30 lat nie była remontowana. Liczne nierówności i ubytki stwarzały zagrożenie dla jej użytkowników. O naprawę w imieniu mieszkańców zabiegali m.in.radny Wojciech Tomkiewicz i sołtys Jan Krajewski. Dzięki pozyskaniu środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji udało się zadanie zrealizować.Zgodnie z założeniami wykonano 4660 mb nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej (na dwóch odcinkach 1800 m i 2860 m), wraz ze wzmocnieniem podbudowy drogi. W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych wykonano 6990 m2 poboczy. Ponadto wyremontowano przepusty, odmulono rowy, zainstalowano bariery energochłonne na długości 330 m.- Zrealizowana inwestycja to kolejny etap prac, który łączy drogi powiatowe, gdzie w sposób komfortowy i bezpieczny można przejechać. To także ważny ciąg komunikacyjny, który przebiega przez dwie gminy, Chorkówkę i Jedlicze, ale także jest naturalnym łącznikiem z drogą krajową nr 9 Radom – Barwinek i gminą Dukla – podkreślił starosta Jan Juszczak.
Jest to także ważny odcinek ze względu na turystów licznie odwiedzających Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu oraz dla lokalnej społeczności.Starosta złożył podziękowania zarówno współpracownikom jak i wykonawcy za sprawne i szybkie przeprowadzenie prac drogowych.Ewa Bukowiecka

Rzecznik prasowy

Starostwa Powiatowego

w Krośnie