W Głojscach przy Szkole Podstawowej oficjalnie otwarto boisko sportowe.
W piątek (18 czerwca) w godzinach popołudniowych odbyło się oficjalne otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Głojscach. Budowa boiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacje deszczowe, odwodnienie liniowe ), niezbędnymi ciągami pieszymi i ogrodzeniem została zakończona jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Pandemia i zdalna nauka spowodowały, że oficjalne otwarcie boiska przesunęło się o ponad pół roku.

Na placu przed szkołą w Głojscach dyrektorka szkoły Elżbieta Knap przywitała przybyłych na otwarcie gości: zastępcę burmistrza Dukli Łukasza Piroga wraz ze współpracownikami, przedstawicielkę Kuratorium Oświaty w Krośnie Lucynę Opoń, dyrektorów szkół i przedszkola z gminy Dukla, radną powiatu krośnieńskiego Józefę Winnicką-Sawczuk, sołtysa wsi Andrzeja Kusza, przewodniczącą Rady Rodziców Ilonę Kłosowską, uczniów i rodziców.

Pani dyrektor przedstawiła krótko historię powstania boiska sportowego i bardzo gorąco dziękowała władzom samorządowym za sfinalizowanie tej, tak bardzo potrzebnej dla szkoły, a także dla całej społeczności Głojsc inwestycji. W programie otwarcia był występ artystyczny w wykonaniu przedszkolaków i uczniów szkoły.

Ponieważ rok 2021 to rok olimpijski, mottem występów artystycznych była olimpiada i sport, co znakomicie komponowało się z otwieraną inwestycją. W programie wzięły udział czterolatki, pięciolatki i sześciolatki, dzieci z klasy III, V, VII i VIII. Po występach artystycznych zastępca burmistrza Dukli zaniósł "ogień olimpijski" wraz z panią dyrektor i zapalił znicz przy boisku. Po zapaleniu ognia nastąpiło oficjalne otwarcie boiska, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie przez ks. Janusza Kuniora proboszcza parafii Głojsce. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, przygotowanym przez panie z Rady Rodziców, była także wata na patyku i popcorn, z czego najwięcej radości miały dzieci.

Wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Głojscach o wymiarach: 32,5 m x 22,5 m wraz infrastrukturą techniczną (instalacje deszczowe, odwodnienie liniowe ), niezbędnymi ciągami pieszymi i ogrodzeniem zostało wykonane w 2020 roku. Koszt całkowity zadania to 559 595,72 zł. Odbiór techniczny boiska odbył się 2 grudnia 2020 roku.