W Sądzie Okręgowym w Krośnie trwa proces dwóch mieszkańców gminy Dukla. Sprawa ma związek z wydarzeniami, jakie rozegrały się w połowie grudnia ub. roku w jednym z mieszkań w centrum Dukli.
44-letni Waldemar F. oskarżony został o spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć 44-letniego Sławomira B. oraz nieudzielenie mu pomocy, natomiast 40-letni Tomasz B. oskarżony został o nieudzielenie pomocy bratu.

Nagłe zatrzymanie krążenia


Kolejna rozprawa w Sądzie Okręgowym w Krośnie odbyła się 12 lipca. Nie zgłosili się na nią trzej świadkowie, którzy mieli zeznawać: lekarz, ratownik medyczny oraz policjant.
Sąd odczytał dokumentację nadesłaną przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie z działań prowadzonych w związku ze śmiercią Sławomira B. 17 grudnia 2020 r. Z karty zlecenia wyjazdu wynika, że powodem wezwania było „nagłe zatrzymanie krążenia”. Brak było możliwości uzyskania informacji od zgłaszającego Tomasza B., czy pacjent jest przytomny i czy oddycha. Zespół Ratownictwa Medycznego na miejscu było po trzech minutach od zgłoszenia i przebywał w mieszkaniu około jedną godzinę. W dokumentacji zaznaczono, że zgon nastąpił przed przybyciem ratowników i o zdarzeniu powiadomiono policję. Jest też adnotacja, iż widoczne są na ciele plamy opadowe.

Oskarżony chce badania


Waldemar F. złożył wniosek o powołanie biegłych lekarzy sądowych psychiatrów oraz biegłego psychologa, którzy stwierdziliby między innymi, czy w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Oskarżony chciał również, by biegli wypowiedzieli się, czy w obecnym stanie zdrowia może uczestniczyć w toczącym się procesie.

Będą kolejne dowody i kolejni świadkowie


Po naradzie, sąd postanowił dopuścić dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów i biegłego psychologa, którzy wydadzą opinię dotycząca Waldemara F. Dodatkowo biegli wydadzą też opinię co do poczytalności drugiego z oskarżonych, Tomasza B. Na kolejnej rozprawie zostanie też przesłuchana policjantka z Rzeszowa, która 19 grudnia prowadziła czynności na miejscu zdarzenia, w szczególności pod kątem zachowania śladów biologicznych.
Dodatkowo sąd zwróci się do kolejnych biegłych o wydanie opinii sądowo-lekarskiej dotyczącej powstania mechanizmów powstania obrażeń u Sławomira B. oraz przyczyn i czasu jego śmierci.

- Ujawnione w toku postępowania sądowego nowe okoliczności powodują, że jest konieczność dopuszczenia innej opinii sądowo-lekarskiej - powiedział sędzia Artur Lipiński.

Oskarżony wyszedł na wolność


Sąd zdecydował również o nieprzedłużaniu aresztu tymczasowego wobec Waldemara F. Został mu on zamieniony na dozór policyjny. Oskarżony ma się zgłaszać 3 razy w tygodniu na Komisariat Policji w Dukli. Ma też zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.
Tomasz B. już wcześniej opuścił areszt tymczasowy i odpowiada z wolnej stopy.