Stowarzyszenie Teodorówka Razem zrealizowało zadanie: Odnowienie miejsca pamięci - cmentarza cholerycznego oraz oznakowało dojście do tego miejsca.
Cmentarz choleryczny w Teodorówce znajduje się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Dukla. Spoczywają tam zmarli podczas epidemii w 1848 r. Członkowie Stowarzyszenia Teodorówka Razem we współpracy z Nadleśnictwem przygotowali tablice informacyjne, oznakowali dojście drogowskazami na słupkach, odświeżyli zarys mogiły - kurhanu.

Cmentarz choleryczny w Teodorówce

- Zadanie zostało dofinansowane z środków gminy Dukla, w ramach realizacji zadania publicznego: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wcześniej krzyż, kapliczka słupowa i tabliczka na krzyżu zostały odnowione ze środków własnych Stowarzyszenia Teodorówka Razem - powiedziała Krystyna Boczar-Różewicz z UG w Dukli.