Na cmentarzu wojennym w Dukli odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę operacji karpacko - dukielskiej.
Organizatorem wtorkowych (5.10) obchodów upamiętniających 77. rocznicę operacji karpacko - dukielskiej było Starostwo Powiatowe w Krośnie i Urząd Miejski w Dukli.

Uczestników uroczystości powitał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar a historię operacji karpacko - dukielskiej przypomniał starosta krośnieński Jan Pelczar.

77. rocznica operacji karpacko - dukielskiej

- Po raz kolejny spotykamy się na cmentarzu wojennym w Dukli, gdzie spoczywa najwięcej żołnierzy poległych podczas operacji dukielsko-preszowskiej. Pragniemy w tym miejscu, nieopodal sanktuarium świętego Jana z Dukli, pomodlić się w intencji ofiar działań wojennych. Polska tradycja osadzona w wartościach chrześcijańskich skłania nas do zachowania w pamięci ogromu poświęcenia i cierpień ludzi wywodzących się z różnych narodowości, którym na obecnej ziemi przyszło walczyć i umierać za sprawy nie zawsze im bliskie. Pamięć bezmiaru przelanej krwi i zniszczeń materialnych przekazywana z pokolenia na pokolenie, miała wpływ na sposób myślenia współcześnie żyjących mieszkańców ziemi krośnieńskiej, stając się ważnym elementem naszej zbiorowej świadomości. Dlatego takimi uroczystościami jak dzisiejsza, pragniemy oddać cześć poległym i podkreślić, że nie jest nam obojętny los tych najczęściej młodych ludzi, którzy spoczywają na miejscowym cmentarzu. Przechowanie pamięci o nich to nasz obowiązek wobec przyszłych pokoleń Polaków - powiedział starosta Jan Pelczar.

77. rocznica operacji karpacko - dukielskiej

Modlitwę za poległych wygłosił o. Tacjan Mróz, gwardian klasztoru, kustosz sanktuarium św. Jana z Dukli i proboszcz parafii pw. św. Jana z Dukli.

Przed złożeniem przez delegacje wieńców i zniczy przed pomnikiem leżącego żołnierza pieśń "Śpij kolego" odśpiewała Joanna Litarowicz z Rymanowa.

77. rocznica operacji karpacko - dukielskiej

Obecna na uroczystości wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka przypomniała, jak ważna jest pamięć o przeszłości i historii kraju oraz regionu.

- Każdego roku miejsca upamiętniające walki stoczone jesienią 1944 roku po obu stronach granicy zapełniają się ludźmi, którzy przybywają tu, by wspólnie oddać hołd żołnierzom poległym w tym trudnym boju. Z każdym rokiem coraz mniej jest mieszkańców, którzy pamiętają toczące się walki, uczestników oraz naocznych świadków tamtych tragicznych wydarzeń. Za kilka lat nie będzie ich już w ogóle. Jako mieszkańcy terenów naznaczonych krwawą historią jesteście tymi, którzy powinni tę pamięć pielęgnować i przekazywać ją dalej. Jestem przekonana, że dzisiejsze wydarzenie przywołujące pamięć o tragicznych walkach roku 1944 na długo pozostanie w sercach uczestników, zacieśniając współpracę między sąsiadującymi ze sobą miejscowościami po obu stronach granicy oraz przyczyni się do rozpowszechniania informacji na temat operacji karpacko-dukielskiej wśród społeczności zamieszkującej pamiętne tereny walk, jak i mieszkańców całego naszego województwa - powiedziała wicewojewoda.

77. rocznica operacji karpacko - dukielskiej

W skromnych ze względu na pandemię uroczystościach udział wzięli m.in. wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek, starosta krośnieński Jan Pelczar, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Józef Folcik, burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, burmistrz Svidnika Marcela Ivancova, Komendant Miejski Policji w Krośnie insp. Leszek Buryła, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Zbigniew Nowak, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel, Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i BWP w Krośnie Kazimierz Korczykowski, przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie Wojciech Jarosz i Katarzyna Grela, radni powiatu krośnieńskiego Józefa Winnicka-Sawczuk i Józef Bek, dyrektor Muzeum Historycznego - Pałacu w Dukli Waldemar Półchłopek oraz uczniowie szkół z gminy Dukla, Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: