Pseudokibic, który nie zastosował się do postanowienia sądu o zakazie wstępu na imprezy masowe, został zatrzymany podczas meczu piłkarskiego w Krośnie. Dodatkowo mężczyzna odpowie za popełnienie przestępstw znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej policjantów oraz zmuszanie funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych.
  

W ubiegłą sobotę policjanci z komendy w Krośnie wykonywali czynności związane z zabezpieczeniem masowej imprezy sportowej - meczu piłkarskiego pomiędzy drużynami Karpat Krosno i Stali Sanok, który odbył się na terenie stadionu miejskiego w Krośnie. W ramach podjętych czynności służbowych funkcjonariusze ustalili, że na terenie stadionu przebywa 25-letni mężczyzna, wobec którego Sąd Rejonowy w Sanoku orzekł zakaz wstępu na imprezy masowe - mecze piłki nożnej drużyny Karpat Krosno. Policjanci podjęli interwencję wobec mężczyzny niestosującego się do postanowień sądu.Pseudokibic nie reagował na kierowane wobec niego wezwania do zachowania zgodnego z prawem, był agresywny, wykrzykiwał słowa wulgarne i obraźliwe, kierował wobec funkcjonariuszy groźby pozbawienia życia i zdrowia. Stawał się coraz bardziej agresywny względem policjantów, starając się nie dopuścić do wyprowadzenia go z terenu imprezy sportowej. Ostatecznie dopuścił się naruszenia nietykalności cielesnej policjantów, wykrzykując przy tym groźby wobec interweniujących funkcjonariuszy i członków ich rodzin. Pseudokibic został zatrzymany w krośnieńskiej komendzie.Trwają czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Odpowie on za zmuszanie do zaniechania prawnej czynności służbowej, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, znieważenie funkcjonariuszy oraz naruszenie zakazu stadionowego.Prokuratura wydała postanowienie o oddaniu pseudokibica pod dozór policyjny.KMP Krosno