27 sierpnia br. starosta Jan Juszczak podpisał umowę sprzedaży 85% akcji spółki PKS Krosno warszawskiej firmie FK Partner za kwotę 399 500 zł, po 1 zł za akcję. Właścicielem pozostałych 15 % akcji staną się pracownicy spółki.
  

FK Partner był jedynym podmiotem, który wyraził zainteresowanie nabyciem akcji PKS. Wynegocjowana cena zakupu jest konsekwencją kondycji finansowej firmy, milionowych zobowiązań i wartości posiadanego majątku. Wspierająca zarząd powiatu w procesie sprzedaży wrocławska firma doradcza Arcanum oszacowała wartość akcji PKS Krosno na zero złotych, ale sugerowała jednocześnie, aby w negocjacjach z potencjalnym nabywcą obstawać przy kwocie 1 zł za akcję. Dokonując zakupu spółki FK Partner zobowiązał się do utrzymania profilu działalności firmy przez 2 lata i nie inwestowania środków pozyskanych ze sprzedaży składników majątkowych o wartości ponad 30 tys. zł poza spółką. Umowa sprzedaży przewiduje również odzyskanie przez powiat 1 miliona złotych z poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę.
Proces zbywania akcji PKS Krosno rozpoczął się z chwilą podjęcia przez Radę Powiatu w dniu 26 lutego br. uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie akcji spółki. W ten sposób powiat odpowiedział na oczekiwania pracowników i związków zawodowych, które zapewniały, że stworzą spółkę pracowniczą i przejmą od powiatu akcje PKS. Do utworzenia spółki pracowniczej jednak nie doszło.- Jeszcze na etapie przygotowań do przejęcia od Ministra Skarbu akcji PKS Krosno zachęcaliśmy związki zawodowe do wzięcia odpowiedzialności za przyszłość firmy, argumentując, że spółka pracownicza to optymalna forma organizacji przedsiębiorstwa. Związkowcy nie zdecydowali się wówczas na takie rozwiązanie. Zmienili zdanie, kiedy powiat stał się właścicielem spółki, twierdząc, że są w stanie poprowadzić firmę. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Rada Powiatu podjęła uchwałę o zbyciu akcji PKS. Gdyby powstała spółka pracownicza, to najprawdopodobniej nabyłaby akcje w cenie 1 grosz za każdą akcję. Ze względów prawnych nie moglibyśmy oddać tych akcji za darmo, ale na pewno byłaby zgoda Rady na odsprzedanie ich pracownikom PKS po minimalnej cenie – podkreśla starosta Jan Juszczak.Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu zwołanej na dzień 26 sierpnia br. radni zaakceptowali niemal jednogłośnie (jeden radny wstrzymał się od głosu) warunki sprzedaży firmie FK Partner akcji PKS Krosno.powiat.krosno.pl