W imieniu władz samorządowych Powiatu Krośnieńskiego oraz Gmin Dukla i Zarszyn serdecznie zapraszamy na uroczystości związane z obchodami 69. rocznicy Bitwy Karpacko - Dukielskiej, które odbędą się 4 października 2013 roku.
  

Dukla - Nowosielce – Zarszyn
Porządek uroczystości:

• Odegranie hymnów państwowych, okolicznościowe wystąpienia, salwa honorowa, składanie wieńców,
modlitwa i złożenie kwiatów pod Krzyżem Pojednania – Dukla Cmentarz Wojenny , godz. 10.00 – 11.00

• Odegranie hymnów państwowych, powitanie gości, okolicznościowe wystąpienia, apel poległych,
modlitwa za poległych, składanie wieńców - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, godz. 12.00 – 14.15,

• Modlitwa i złożenie wieńców (delegacje kombatanckie) – Cmentarz Parafialny Zarszyn, godz. 14.30 – 15.00.www.powiat.krosno.pl