Zakończył się bardzo ważny dla mieszkańców Tylawy, Zyndranowej i miłośników Beskidu Niskiego generalny remont drogi powiatowej nr 1997R.
  

20 września br. w obecności starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka, dyrektora – etatowego członka Zarządu Powiatu Jana Pelczara, dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW w Rzeszowie Rafała Kumek, sekretarza Nadleśnictwa Dukla Ludwika Krakowieckiego oraz przedstawicieli wykonawcy i mieszkańców wsi, odbył się techniczny odbiór drogi.
Od wielu lat czyniono starania o przebudowę jedynej, utwardzonej drogi, prowadzącej do wsi Zyndranowa, chętnie odwiedzanej przez turystów, gdzie wciąż żywe są tradycje łemkowskie. Zadanie realizowane było w dwóch etapach.Etap I obejmował przebudowę drogi na trzech odcinkach o łącznej długości 3755 mb. W ramach przeprowadzonych robót wykonano: ścięcie i uzupełnienie poboczy, odmulenie rowów, naprawę przełomów drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej. Koszt zadania wyniósł ponad 1 mln 253 tys. zł. Inwestycja dofinansowana z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków powodzi.
Etap II zrealizowano przy wsparciu finansowemu Nadleśnictwa Dukla. Zakres prac obejmował wykonanie odbudowy nawierzchni na dwóch odcinkach o długości 1410 mb oraz ścięcie i uzupełnienie poboczy. Wartość zadania zamknęła się w kwocie 233 350 zł.W imieniu lokalnej społeczności za przeprowadzoną inwestycję na ręce starosty Jana Juszczaka podziękowania przekazał sołtys wsi Bronisław Dubis oraz Teodor Gocz, właściciel Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.www.powiat.krosno.pl