We wrześniu 2013 roku na naszym terenie odbyło się szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu Ratownictwa Technicznego, który ukończyło 46 strażaków.
  

Organizatorem zajęć była KM PSP w Krośnie wspólnie z Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Krośnie. Po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych, instruktarzu i ćwiczeń z zakresu prawidłowej obsługi sprzętu specjalistycznego, zajęcia praktyczne prowadzone były na obiektach Firmy Handlowo-Usługowej Lo-Stark Miejsce Piastowe, firmie która na co dzień między innymi zajmuje się kasacją i utylizacją zużytych pojazdów.Zajęcia odbyły się dzięki uprzejmości właściciela Lo-Stark, który na terenie swojej firmy bezpłatnie udostępnił do celów szkoleniowych utwardzony plac i zezłomowane pojazdy oraz przez cały czas służył pomocą techniczną.Strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie w ramach zajęć doskonalenia zawodowego również skorzystali z możliwości prowadzenia ćwiczeń w Miejscu Piastowym. W ramach tych zajęć sprawdzane i doskonalone były techniki uwalniania ludzi z rozbitych pojazdów oraz stosowanie procedur medycznych w ramach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ćwiczenia prowadzone były na różnych rodzajach pojazdów, celem rozpoznania stosowanych wzmocnień i określenia sposobów cięcia oraz rozpierania konstrukcji.Naczelnik Wydziału

Operacyjno-Rozpoznawczego

KM PSP w Krośnie

bryg. Mariusz Kozak