16 października Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie było organizatorem skromnych obchodów Dnia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Spotkanie odbyło się w hali sportowo - widowiskowej przy ul. Bursaki w Krośnie.
  

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in. przedstawiciele Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, władz samorządowych Powiatu Krośnieńskiego, miasta Krosna, zaprzyjaźnionych jednostek,
członkowie Rady Społecznej oraz wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu.Na wstępie dyrektor SPPR w Krośnie lek. med. Andrzej Jurczak przywitał zaproszonych gości.
W kilku słowach podkreślił znaczenie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Podziękował za zaangażowanie w trudną i odpowiedzialną pracę lekarzom, pielęgniarzom, ratownikom medycznym pracującym w systemie Ratownictwa Medycznego , a także personelowi administracji i obsługi technicznej SPPR w Krośnie bez udziału, którego nie byłoby możliwe sprawne funkcjonowanie placówki.
Zaproszeni goście przekazali na ręce dyrektora SPPR – życzenia i listy gratulacyjne.
Dyrektor SPPR lek. med. Andrzej Jurczak podkreślił , że pomimo trudności finansowych placówka funkcjonuje bez zarzutu pod względem dbałości w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów.
Następnie zabrał głos wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, który między innymi zapewnił , iż Starostwo Powiatowe – jako organ założycielski zawsze będzie pomagać i wspierać SPPR w Krośnie.
Tradycją obchodów Dnia Państwowego Ratownictwa Medycznego jest rozgrywany po raz drugi - Turniej Halowej Piłki Nożnej – o Puchar Dyrektora SPPR w Krośnie.Zawodnicy poszczególnych drużyn - to pracownicy ratownictwa medycznego.
W turnieju brało udział sześć drużyn z Rzeszowa, Strzyżowa, Brzozowa, Jasła, Leska, Krosna.Na zakończenie spotkania dyrektor Andrzej Jurczak podziękował gościom za przybycie, wszystkim zawodnikom za sportową walkę a zwycięzcom pogratulował.www.powiat.krosno.pl