Policjanci krośnieńskiej komendy uczestniczyli w piątek w warsztatach terenowych i ćwiczeniach demonstracyjnych pod hasłem "działania służb i podmiotów ratowniczych podczas wypadków masowych i klęsk żywiołowych" w Sieniawie w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. "Podmioty Ratownicze w Systemie Bezpieczeństwa Państwa".
  

Dwudniowa konferencja zorganizowana w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku odbyła się w dniach 24-25 października br. Na spotkaniu przedstawiciele instytucji z Polski, Ukrainy i Słowacji omawiali zadania i działania na wypadek sytuacji kryzysowych.W drugim dniu konferencji odbyły się ćwiczenia na zaporze wodnej "Besko”. Uczestnicy biorący udział w przedstawionych epizodach takich jak: masowy wypadek komunikacyjny, płonący samochód czy wyciąganie zatopionego pojazdu z zalewu, wykazali się dużym poziomem wyszkolenia i umiejętności sprawnego działania. Reprezentanci Policji, Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Straży Granicznej, Prokuratury, Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami "STORAT" podczas ćwiczeń zaprezentowali obszary współdziałania poszczególnych służb ratunkowych w sytuacjach kryzysowych.Po zakończonych ćwiczeniach Komendant Miejski Policji w Krośnie insp. Adam Pietrzkiewicz oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku kom. Grzegorz Matyniak otrzymali z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusza Skulich podziękowania za zaangażowanie i pomoc w działaniach..KMP Krosno