W październiku rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno – Krościenko Wyżne – Iskrzynia.
Jest to jedna z ostatnich inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Krośnieński w tym roku i długo oczekiwana przez mieszkańców gminy Krościenko Wyżne.
  

Stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla gminy oraz łącznik Krosna z drogą krajową nr 9 i powiatem brzozowskim.Zakres prac przewiduje wykonanie przebudowy drogi o łącznej długości 3518 mb na odcinku od ulicy Południowej w obrębie "Dębiny", przez ulicę Brzozowską do drogi krajowej nr 9 Radom – Barwinek. Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych (warstwa wiążąca i ścieralna), uzupełnienie i wzmocnienie zjazdów oraz poboczy, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, a także wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Roboty prowadzone będą w trzech etapach.Wartość zadania wyniesie ponad 1 mln 113 tys. zł, w kosztach partycypuje gmina Krościenko Wyżne.Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. – Jednocześnie informujemy, iż od 12 listopada planowane jest wykonywanie nawierzchni masą bitumiczną i w związku z tym zorganizowane będą objazdy oraz tymczasowe wyłączenia z ruchu odcinków remontowanej drogi. Na ten czas obowiązywał będzie objazd zgodnie z czasową zmianą organizacji ruchu. Wszystkich użytkowników przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zwracanie uwagi na znaki oraz o wyrozumiałość. Prace mają potrwać do 30 listopada br. – informuje dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar.

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu, jest firma Skanska S.A.powiat.krosno.pl