W piątkowe popołudnie do Hotelu Dwór "Ostoia" w Klimkówce k. Rymanowa przybyli z całego województwa podkarpackiego uczestnicy VIII Wojewódzkiej Imprezy Sportowo – Integracyjnej. 108 zawodników z niepełnosprawnością wzroku wraz z opiekunami mogło się zmierzyć w czterech dyscyplinach sportowych tj. szachach, warcabach stupolowych, strzelectwie laserowym i bowlingu.
  

Honorowy Patronat nad imprezą sportową objęli:

Jan Juszczak – Starosta Krośnieński

Wojciech Farbaniec – Burmistrz RymanowaPrzez dwa dni rozgrywek turniejowych osoby niewidome i słabowidzące miały możliwość sprawdzenia własnych umiejętności sportowych na tle osób pełnosprawnych.Imprezę zakończono podsumowaniem w dniu 23.11.2013 r. na którym obecny był Andrzej Guzik - Wicestarosta Krośnieński.

W czasie uroczystego zakończenia wręczono najlepszym zawodnikom rozegranych turniejów dyplomy i upominki rzeczowe ufundowane przez Starostę Krośnieńskiego oraz Burmistrza Rymanowa.Pierwsze trzy miejsca zajęli:Turniej szachowy:

1. Józef Cebula

2. Kazimierz Jabłczyk

3. Leszek KoczotTurniej warcabów stupolowych:

1. Piotr Paluch

2. Zenon Sitarz

3. Maria Gawaluch MazurTurniej strzelectwa laserowego:

1. Krzysztof Paszyna

2. Krystyna Myśliwiec

3. Jan OchałekTurniej bowlingu:

1. Paweł Lonc

2. Urszula Kulewicz

3. Mieczysław SabajWysokie wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej w 2013 roku osiągnęli:Warcaby stupolowe:

Gawaluch Mazur Maria

Jagieła Andrzej

Mazur Stanisław

Niemczak Tadeusz

Pich Jolanta

Poloniewicz Helena

Sitarz ZenonStrzelectwo laserowe i pneumatyczne:

Jagieła Elżbieta

Kielar Adam

Maraj Józef

Musiałek Małgorzata

Myśliwiec Krystyna

Paszyna Krzysztof

Jarosz MartaKręgle:

Kowal Anna

Krok Sabaj Jolanta

Łuczyszyn Barbara

Sabaj Mieczysław

Sołek Barbara

Sipiora AleksandraBrydż:

Szymańska Stanisława

Szetela ZbigniewMaraton:

Preisner Robertpowiat.krosno.pl