Nieznany sprawca lub sprawcy prawdopodobnie ostatniej nocy rozbili szybę i zdewastowali kapliczkę św. Ducha, stojącą na granicy Cergowej i Jasionki. Zniszczeniu uległa znajdująca się w kapliczce figura św. Ducha, która została roztrzaskana.
  

Kapliczka została w ostatnich latach odremontowana.