W dniu 17 grudnia 2013 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie zostały ogłoszone wyniki Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem "Zapobiegamy pożarom".
  

W tym roku na eliminacje powiatowe wpłynęło 92 prace plastycznych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego. Konkurs kierowany jest do wszystkich chętnych, tj. głównie dzieci i młodzieży oraz dorosłych plastyków amatorów. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp., które oceniane są w różnych grupach wiekowych autorów.Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk. Sprzyja on także rozwojowi zainteresowań plastycznych. W środowisku wiejskim daje szansę kontaktu odbiorcy ze sztuką nieprofesjonalną poprzez prezentację prac w placówkach kultury i oświaty.Tematyka Konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej i kulturalnej, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz historię pożarnictwa.Prace oceniała Komisja w składzie:

Przewodniczący – Pan Krzysztof Brynecki, przedstawiciel Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie,

Sekretarz – dh Józef Tucki, Wice Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży i Sportu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie,

członkowie:

- dh Jan Kilar – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie,

- dh Tadeusz Sieniawski – Wice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie.Wyniki konkursu są następujące:

I grupa wiekowa – przedszkola:

1. Julia Krężałek – Jaszczew oraz Kacper Łapka – Jedlicze,

2. Patrycja Smoleń – Jaśliska,

3. Urszula Majkut – Jaszczew oraz Alicja Stefan – Jaszczew.II grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy I-III:

1. Jakub Węgrzyniak – SP Wojaszówka,

2. Martyna Litwin – GOK Iwonicz Zdrój,

3. Kacper Szopa – SP Piotrówka.III grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy IV-VI:

1. Mikołaj Szuba – ZSP Wróblik Szlachecki,

2. Agata Tomacha – ZSiP Bóbrka,

3. Samuel Sowa – SP Łężany.IV grupa wiekowa – gimnazjum:

1. Małgorzata Uliasz – ZSP Wróblik Szlachecki,

2. Martyna Madej – ZSP Jaśliska,

3. Angelika Konop – ZSP Kopytowa.V grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne:
1. Mateusz Wójcik – ZS Jedlicze.Autorzy prac finału powiatowego otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Nagrody i dyplomy laureatom wręczali: Jan Juszczak - Starosta Krośnieński, dh Jan Kilar – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie oraz st. bryg. Krzysztof Korzec – Komendant Miejski PSP w Krośnie.Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krośnie oraz KM PSP w Krośnie.Po zakończeniu wręczania nagród, dzieci miały okazje zapoznać się z pojazdami pożarniczymi i wyposażeniem Komendy Miejskiej PSP w Krośnie.Wszystkie prace laureatów zostały przesłane na finał eliminacji wojewódzkich.Naczelnik Wydziału

Operacyjno-Rozpoznawczego

Oficer prasowy KM PSP w Krośnie

bryg. Mariusz Kozak