Od godz. 08:00 w Zręcinie trwa głosowanie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Chorkówka. O mandat radnego walczy dwóch kandydatów.
  

Lista Nr 1 - KWW "NASZA GMINA CHORKÓWKA"

1. Kilar Janusz Arkadiusz, lat 36, zamieszkały Zręcin

Lista Nr 2 - KWW WOJCIECHA ŻURKIEWICZA

1. Żurkiewicz Wojciech, lat 42, zamieszkały ZręcinWybory uzupełniające zostały rozpisane w związku z rezygnacją radnego Zbigniewa Jabłeckiego.

Siedzibą Obwodowe Komisji Wyborczej jest Szkoła Podstawowa w Zręcinie. Glosowanie potrwa do godz. 22:00.

Aktualizacja

Mandat radnego uzyskał Wojciech Żurkiewicz.

Szczegółowe wyniki głosowania:

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 1726

Liczba oddanych kart do głosowania: 415

Liczba kart ważnych: 415

Liczba głosów nieważnych: 4

Liczba głosów ważnych: 411

KILAR Janusz Arkadiusz: 111 (27,01%)

ŻURKIEWICZ Wojciech: 300 (72,99%)