Spotkanie organizacji pozarządowych Beskidu Niskiego w Szczawnem-Kulaszne w gminie Komańcza.
9 czerwca w Szczawnem-Kulaszne w gminie Komańcza odbyło się II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. Przybyłych na Forum gości powitała muzyką kapela "Jacy-Tacy" z Jaślisk, a także w imieniu Komitetu Organizacyjnego Mirosława Widurek, wójt gminy Komańcza Stanisław Bielawka – gospodarz terenu i burmistrz Dukli Andrzej Bytnar – gospodarz I Forum, które odbyło się w Dukli w marcu ubiegłego roku.

II forum stowarzyszeń

Forum rozpoczęło przedstawienie 'Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" przez Annę Tworz kierowniczkę Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Kolejne prezentacje dotyczyły działalności kilku stowarzyszeń działających w Beskidzie Niskim min. o działalności Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego "Żbik – Komańcza" opowiedział jego prezes Arkadiusz Krzesiński.

O działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno "Wiatr" mówiła prezes Ewa Przystasz. Wiceprezes Monika Mroczka zaprezentowała Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Akcja" z Osieka Jasielskiego. Prezes Fundacji "Pomosty Karpat" Marek Kubin powiedział o tworzeniu spółdzielni socjalnej w praktyce, o problemach z tym związanych w warunkach polskich.

II forum stowarzyszeń

Adam Ptasiński wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego i prezes Fundacji "Generator Inspiracji" mówił o korzyściach dla wnioskodawców z wprowadzenia generatorów ofert, a dr Wojciech Kaczmarczyk dyrektor NIW-CROSO zaprezentował kierunki rozwoju i dotychczasowe działania Narodowego Instytutu Wolności, podsumował także Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na Podkarpaciu.

Podczas Forum odbyła się również dyskusja panelowa na temat "Współpraca NGO z samorządami – co daje członkostwo przedstawicieli NGO w organach samorządów". W dyskusji wzięli udział: Stanisław Bielawka – wójt gminy Komańcza, Marek Bliżycki wiceprezes Stowarzyszenia "Ocalić od zapomnienia", radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, dr Wojciech Kaczmarczyk - dyrektor NIW-CROSO, Stanisław Kruczek – wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Krystyna Lesniak-Moczuk – prof. UR dr hab. jako przedstawiciel środowiska akademickiego, a także prezes Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich i Ewa Przystasz – prezes Stowarzyszenia "Wiatr" w Wietrznie i radna Rady Miejskiej w Dukli.

Na zakończenie organizatorzy wręczyli dyplomy wyróżnionym stowarzyszeniom i dyplomy Komitetu Organizacyjnego II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego dla wyróżnionych wolontariuszy. Podczas Forum wystąpił chór "Łem-My" z Komańczy, a także Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego, które przygotowały specjalnie dla uczestników spotkania stół regionalny – prezentacje połączoną z degustacją.

Udostępnij ten artykuł znajomym: