Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Krośnie zdobyło pierwszą nagrodę oraz tytuł ,,Budowa Roku Podkarpacia 2012”. Nagrodzono modernizację głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej przeprowadzoną poprzez renowacje bezwykopowe na terenie miasta w ubiegłym roku.
  

Konkurs „Budowa Roku Podkarpacia 2012” organizowany jest przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie. Kapituła konkursu, przy wyłanianiu laureatów brała pod uwagę między innymi: nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalność oraz jakość wykonawstwa, organizacji pracy, bezpieczeństwa i czas realizacji. Nagroda w kategorii – proces inwestycyjny – sieci i instalacje sanitarne– trafiła do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie za modernizację głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej prowadzoną poprzez renowację metodami bezwykopowymi przeprowadzoną na terenie miasta w ubiegłym roku.15 kilometrów kanałów

– To bardzo wielka satysfakcja i miłe dla nas wyróżnienie, zwłaszcza, że ranga tego konkursu jest bardzo duża. Do tego zadania przymierzaliśmy się już od dawna. Po specjalistycznych badaniach wytypowaliśmy i zmodernizowaliśmy prawie 15 kilometrów starych, wybudowanych jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku kanałów, które bardzo często ulegały awariom, były po prostu wyeksploatowane: kolektory były nieszczelne a często prawie całkowicie był zablokowany przepływ ścieków. Renowacją objętych zostały też 437 studni kanalizacyjnych – mówi Jan Guzik, dyrektor do spraw technicznych MPGK w Krośnie.
Warto wiedzieć, że renowacja kolektorów sanitarnych odbywała się metodami bezwykopowymi. Choć trudno w to uwierzyć są one tańsze niż tradycyjne metody. Modernizacja odbywała się przy pomocy trzech różnych metod. Najczęściej stosowana była metoda shortliningu – polegająca na wprowadzeniu do wnętrza odnawianego kanału nowego przewodu złożonego z krótkich odcinków rur PVC-U o średnicy zewnętrznej nieco mniejszej od średnicy wewnętrznej tego kanału. Kolejna to metoda burstiningu – polegająca na wymianie rurociągów poprzez przeciąganie przez istniejący kanał głowicy kruszącej wpychającej fragmenty kruszonych rur w otaczający je grunt i jednoczesnym wciąganiu za głowicą nowego przewodu składanego z krótkich odcinków PVC-U o średnicy starego przewodu. I wreszcie trzecia metoda rękawa uszczelniającego z żywic poliestrowych. Polegała ona na tym, że do kanału wprowadza się elastyczny rękaw nasączony termoutwardzalnymi żywicami. Po jego wciągnięciu jest on termicznie utwardzany powodując szczelne przylgnięcie do naprawianego przewodu.Pięć metrów pod ziemią

– Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych metod można było uniknąć dodatkowego paraliżu miasta, gdyż kolektory biegną w większości wzdłuż ulic. Położone są też na bardzo dużych głębokościach, przekraczających niekiedy nawet pięć metrów i wymagałyby potężnych wykopów i zwałów ziemi obok. o tym, że coś jest na ulicy robione świadczyły tylko nietypowe samochody z dymiącymi kominkami oraz specjalistyczny sprzęt wzbudzający zainteresowanie przechodniów. Sądzę, że te aspekty znalazły uznanie kapituły konkursu, która w efekcie przyznała nam tę prestiżową nagrodę – dodaje Jan Guzik.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie we współpracy z konsorcjum Eko-Service Sp. z o.o. z Chrzanowa. Koszt prac wyniósł ponad 14 milionów złotych.Wyróżnienie ogólnopolskie

Zadanie to również zostało wyróżnione na arenie ogólnopolskiej. MPGK Krosno jako jedno z pięciu zostało nominowane przez kwartalnik „Inżynieria Bezwykopowa” do nagrody Tytanowy Laur Inwestora 2013.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej


Przypomnijmy, że zadanie „Modernizacja głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej”, wchodziło w zakres projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I Etap”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.http://ekrosno.pl/