W Korczynie zakończono przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Korczyna – Kombornia – Jabłonica Polska z drogą powiatową Korczyna – Krościenko Wyżne.
  

W odbiorze inwestycji, który dobył się 12 lipca 2013 r., uczestniczyli: dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar, członek Zarządu Powiatu Marian Pelczar, Janusz Zajdel z Biura Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz inspektor nadzoru Stefan Cwynar i przedstawiciele wykonawcy zadania ZUH "Drogbud" z Golcowej.


Skrzyżowanie wymagało pilnej przebudowy bowiem stwarzało zagrożenie i utrudniało zmotoryzowanym poruszanie się. Wielokrotnie dochodziło w tym miejscu do kolizji drogowych. Dlatego Powiat Krośnieński podjął się realizacji zadania, zabezpieczając w budżecie środki na jego realizację.Zakres prac obejmował m.in.: roboty ziemne, wykonanie korytowania, podbudowy, nawierzchni mineralno – asfaltowej oraz nawierzchni poboczy.Wartość inwestycji wyniosła ponad 72 tys. zł.
- Dzięki przebudowie poprawi się geometria skrzyżowania, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie – podsumował dyrektor – etatowy członek Zarządu Jan Pelczar.