Ponad 185 osób w tym dyrektorów, nauczycieli i pedagogów wszystkich typów szkół, przedszkoli i żłobków z 65 jednostek wzięło udział w Dukielskich Dniach Świadomości Autyzmu, które rozpoczęły się 1 kwietnia 2019 roku w Sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli.
Sympozjum naukowe zorganizowała Szkoła Podstawowa w Dukli we współpracy z PCEN Oddział w Krośnie. Gmina Dukla oraz Starostwo Powiatowe w Krośnie objęły to ambitne przedsięwzięcie patronatem honorowym.

Dukielskie Dni Świadomości Autyzmu

Prof. dr hab. UP Danuta Wolska przybliżyła temat pt. "Rola rodziny, szkoły, przyjaciół w oswajaniu autyzmu", a dr Andrzej Wolski wygłosił wykład pn."Mądre wychowanie dziecka z autyzmem". W następnej kolejności wystąpili wspólnie Anna i Przemysław Pilut i wypowiedzieli się na temat "Autyzm oczami rodziców - jak sobie radzić z chorobą". "Wsparcie dla osób z autyzmem w kontekście pomocy społecznej na terenie Gminy Dukla" było tematem wystąpienia Małgorzaty Bielec - dyrektora MOPS w Dukli.

Dukielskie Dni Świadomości Autyzmu

Z ostatnią prelekcją pt. "Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w placówce oświatowej - rola dyrektora, nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych" wystąpił Andrzej Dziugan - Wicedyrektor PCEN w Rzeszowie ds. Oddziału w Krośnie.

Dukielskie Dni Świadomości Autyzmu

Konferencję zaszczycili obecnością Maria Kurowska - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krośnie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, licznych urzędów oraz Domów Pomocy Społecznej. Na dzień 2 kwietnia br. zaplanowano dalszą część obchodów.

Dukielskie Dni Świadomości Autyzmu

Uroczystego otwarcia dokonały organizatorki DDŚA Józefa Winnicka- Sawczuk Radna Powiatu Krośnieńskiego i Kamila Paszek-Czupińska.