W gminie Dukla odbyły się Złote Gody par małżeńskich.
25 maja br. burmistrz Dukli Andrzej Bytnar w imieniu prezydenta RP wręczył 25. parom z gminy Dukla medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Złote gody obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę.

Uroczystość „Złotych Godów” rozpoczęto mszą świętą w kościele OO. Bernardynów w Dukli, którą odprawił o. gwardian Tacjan Mróż. Ceremonia wręczenia Jubilatom medali odbyła się w restauracji "Ziko". Każda para małżeńska otrzymała życzenia i medal, który w imieniu prezydenta RP wręczał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar.

Dukla złote gody

Pamiątkową statuetkę i kwiaty wręczali zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg i zastępca kierownika USC Mirosław Matyka. W uroczystości wzięła także udział Małgorzata Walaszczyk-Faryj, która poprowadziła uroczystość oraz Maria Bernadzikowska z USC w Dukli.

Po uroczystości medalowej ceremonii wzniesiono toast za zdrowie, pomyślność i szczęście par małżeńskich, które przeżyły ze sobą pięćdziesiąt i więcej lat. Szanownym Jubilatom odśpiewano "Sto lat". Zespół Obrzędowo- Śpiewaczy "Równianie" uświetnił uroczystości jubileuszowe przedstawiając obrzęd "Wesele". A wspólny obiad zakończył uroczystości.