Droga powiatowa Ropianka - Olchowiec (gmina Dukla) doczekała się gruntownego remontu.
18 lipca 2013 r. komisja w składzie: dyrektor - etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar, Janusz Zajdel z Biura Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Krośnie, przedstawiciele wykonawcy, którym był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie oraz Ludwik Krakowiecki z Nadleśnictwa Dukla, oficjalnie odebrała prace i zakończyła inwestycję.

W ramach zadania wykonano około 450 m nawierzchni wraz z uzupełnieniem poboczy i wzmocnieniem konstrukcji jezdni.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 145 tys. zł. W kosztach zadania partycypowały Lasy Państwowe, które są jednym z użytkowników tej drogi. - Za wspólną realizację inwestycji bardzo dziękuję Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dukla i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy nadal współpracować na rzecz poprawy infrastruktury drogowej – podkreślił urzędujący członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar.

Jest to także ważny odcinek dla mieszkańców wsi Olchowiec.