IX edycja Spotkań Folklorystycznych odbyła się w Łękach Dukielskich 21 lipca tego roku. Przy pięknej, ale nie upalnej pogodzie, do naszej miejscowości zjechali zaproszeni goście, ludowi twórcy, gospodynie wiejskie, rzesze fanów dobrej zabawy i miłośników folkloru.
W Łękach Dukielskich na spotkaniach z folklorem od samego początku gromadzi się liczne grono gości, na których zawsze możemy liczyć. Tak było i w tym roku. A przybyli do nas: p. Bogdan Rzońca - poseł na sejm, p. Marek Jastrzębski - dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego p. Władysław Turek, przewodniczący Rady Powiatu p. Andrzej Krężałek z małżonką, Członek zarządu powiatu p. Jan Pelczar z małżonką, radna powiatu krośnieńskiego p. Grażyna Skolarczyk z małżonkiem, p. Grażyna Ostrowska – kier. Wydz. Oświaty i Spraw Społ. starostwa powiatu krośnieńskiego, p. Ewa Bukowiecka - rzecznik prasowy starostwa powiatowego, wiceburmistrz Gminy Dukla p. Andrzej Bytnar z małżonką, dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli p. Małgorzata Walaszczyk - Faryj, p. Krystyna Boczar-Różewicz z Wydziału Promocji Urzędu Gminy w Dukli, p. Stanisław Chochołek - wiceprezes zarządu Lokalnej Grupy Działania Kraina Nafty, p. Eleonora Popowicz - prezes oddziału Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa "Zgoda" w Borysławiu na Ukrainie, ks prob Zdzisław Babiarz, o. Marek Jeżowski, Klaretyn, wykładowca socjologii na KUL w Lublinie, ks. Roman Jagiełło, proboszcz parafii polsko-katolickiej z małżonką, p. Krystyna Delimata, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich z małżonkiem, pp. Zofia i Stanisław Jasłowscy, właściciele hurtowni „Zostań” w Krośnie.

Spotkania otworzyli w tym roku "Młodzi Łęczanie", po którym nastąpiło powitanie przez przedstawicieli Stowarzyszenia wszystkich gości, zespołów, twórców i uczestników oraz w kilku zdaniach przybliżone zostały osiągnięcia naszego stowarzyszenia. W kilku ciepłych i szczerych słowach do zebranych i członków stowarzyszenia zwrócili się p. poseł Bogdan Rzońca, p. Jan Pelczar i p. Andrzej Krężałek. Potem "szefowanie" Spotkaniom przejęła p. Małgorzata i rozpoczęła się uczta dla oczu i ucha. Występowały zespoły: "Wietrznianki" z Wietrzna, "Kapela Szebnianie" z Szebni, "Jodłowianie" z Jodłowej, "Bandoska" z Rzeszowa, nowa duma Łęk Dukielskich i Stowarzyszenia "Jedność" - "Mali Łęczanie", "Borysławiacy z Ukrainy oraz Karpaty z Rzeszowa. Z nowym układem tańca wystąpił nasz "stowarzyszeniowy" zespół tańca nowoczesnego "STEP". Kuchnię regionalną przygotowały i częstowały nimi Panie z Kół Gospodyń z Tylawy i Suchodołu.

Rękodzielników i ludowych twórców było tym razem 10: p. Zbigniew Marchewka z Łęk Dukielskich, batik, rzeźba, malarstwo, p. p. Feliks Hrehorowicz z Łęk Dukielskich – rzeźba w drewnie, p. Magda Patzer z Łęk Dukielskich - wyroby z bursztynu, Koło tradycji działające przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Zgoda” w Borysławiu na Ukrainie, p. Maria Nycz z Iwonicza i p. Danuta Kurdziel - koronkarstwo, ozdoby, plecionki, p. Marta Filip i p. Danuta Flerak z Zimnej Wody - prace techniką pergamo, hafty, ozdoby, obrazy, p. Katarzyna Mol i p. Magdalena Pantoł z Dynowa - biżuteria ozdobna.

W muzeum wsi gościły wszystkie zespoły, zaproszeni goście i sporo uczestników Spotkań, co widać po dużej ilości - bardzo niekiedy pochlebnych - wpisów w księdze pamiątkowej.


Spotkania Folklorystyczne to ogromne wyzwanie i spore koszty, stąd bez instytucji wspierających i ludzi dobrej woli takie przedsięwzięcie i o takim poziomie - nie byłoby możliwe. Głównym sponsorem Spotkań w tym roku były środki budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach "Mecenatu Kulturalnego". W dalszej kolejności były to: Gmina Dukla, Ośrodek Kultury w Dukli /prowadzenie, nagłośnienie/, Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty", Starostwo Powiatowe w Krośnie, Krośnieńskie Huty Szkła w Krośnie, Materiały budowlane Marian Niekowal - skład w Kobylanach, Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska SOPEX w Krośnie przy ul Składowej 2, Hurtownia ZOSTAŃ w Krośnie przy ul. Podkarpackiej 2, PRO-HAN - producent czapek, szalików i rękawiczek dla dzieci i młodzieży w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 58a, KROS-SPORT - producent sprzętu sportowego w Krośnie przy ul. Pużaka 18.

Dzięki prywatnym firmom, podczas Spotkań czynna była loteria fantowa z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia, szczególnie dzieci młodzież.
Były także ze swoimi atrakcjami i słodyczami dla najmłodszych odpowiednie firmy takie usługi świadczące, a także nasz rodak Piotr z przesympatycznym kucykiem, na którym swoje pierwsze kroki w ujeżdżaniu stawiały dziesiątki dzieciaków.
Tradycyjnie żegnamy się do przyszłego roku, gdy do Łęk Dukielskich zawitają zespoły i ludowi twórcy na jubileuszowe, X Spotkania Folklorystyczne 20 lipca.

Galeria dostępna jest pod adresem:
http://www.stowlekidukielskie.dukla.org/Dzialalnosc/SF%202013.htm