Na ścianie Domu Ludowego w Cergowej, powstaje mural inspirowany pracami plastycznymi osób niepełnosprawnych.
Mural na ścianie Domu Ludowego w Cergowej powstaje w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Cergowej zadania publicznego pn. "Pokoloruj mój świat".

Projekt ma na celu rozwinąć sprawność manualną, twórcze myślenie, kreatywność, kulturę społeczną, sprawność psycho-ruchową oraz motorykę wśród osób niepełnosprawnych. Na co dzień są oni uczestnikami Środowiskowych Domów Samopomocy z Nowego Żmigrodu, Brzozowa, Cergowej oraz osób niepełnosprawnych z gminy Dukla.

Mateusz Ocias

Autorem muralu jest Mateusz Ocias a inicjatorem przedsięwzięcia Łukasz "Lu Kox" Kosiba. Wszystkie działania wykonywane są w formie wolontariatu.

Mural zaprojektowano na warsztatach plastycznych i po nieznacznych modyfikacjach przeniesiono na ścianę budynku od strony drogi głównej, na trasie w kierunku drewnianej wieży widokowej na szczycie Cergowej. Jest więc szansa, że dostrzeże go spora liczba turystów, coraz liczniej odwiedzających tą atrakcję.

Oficjalne otwarcie muralu zaplanowano na środę 4 września.