Od 27 marca od północy wchodzą w życie kolejne ograniczenia przy przekraczaniu granicy państwowej. Mają one związek z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 marca.
Ograniczenia będą dotyczyć osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.

- Począwszy od 27 marca 2020 r., czyli od piątku godz. 00.00, 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim - informuje Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego.

Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.