Do jednostek OSP z gminy Dukla ma trafić sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.
Gmina Dukla ogłosiła przetarg na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy. Do strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ma trafić 8 aparatów ochrony dróg oddechowych; 2 kamery cyfrowe termowizyjne; zestaw narzędzi hydraulicznych z agregatem hydraulicznym, rozpieraczem ramieniowym z zestawem łańcuchów ciągnących, rozpieraczem cylindrycznym, nożycami hydraulicznymi, zestawem do ucinania i wyważania oraz zestawem podpór do stabilizacji pojazdu; 1 zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 plecakowy; 2 drabiny dachowe z uchwytem (pałąkiem do kalenicy); 2 lance gaśniczej; 2 lance kominowej proste mgłowe; 2 drabiny przystawne jednoprzęsłowe; 1 piła spalinowa na wysięgniku do gałęzi oraz 1 drabina przystawna dwuprzęsłowa.

W przypadku pomyślnego zakończenia procedur przetargowych sprzęt ma trafić do jednostek OSP w gminie Dukla najpóźniej w ostatnich dniach sierpnia tego roku.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV ”Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Udostępnij ten artykuł znajomym: