Miasto Krosno oraz gminy Dukla, Iwonicz-Zdrój, Korczyna i Wojaszówka nie otrzymały ani złotówki dofinansowania z drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mieszkańcy pytają, dlaczego?
W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że powiat krośnieński oraz gminy Chorkówka, Jaśliska, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Rymanów otrzymały dofinansowanie na realizowane przez siebie inwestycje w ramach drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna kwota dofinansowania to blisko 14 mln zł.

W założeniach, głównym celem rządowego programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Do woj. podkarpackiego trafi w ramach II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi ponad 789 mln zł, w tym w tym ponad 452 mln zł w ramach części wnioskowej. Jak podkreślała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, na Podkarpaciu pozytywnie rozpatrzono ponad 150 wniosków dotyczących różnych inwestycji realizowanych przez podkarpackie samorządy, poczynając od kwestii związanych z remontami oraz budową dróg poprzez duże wsparcie dla modernizacji podkarpackich szpitali, a także ośrodków zdrowia, rozbudowę i modernizację lokalnych ośrodków kultury czy budowę remiz strażackich.

Na tej liście nie ma pozostałych samorządów z naszego terenu, czyli miasta Krosna oraz gmin Dukla, Iwonicz-Zdrój, Korczyna i Wojaszówka, mimo, iż wnioski złożyły.

Joanna Sowa, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Krosna poinformowała, że miasto Krosno złożyło wnioski o dofinansowanie pięciu zadań:
- instalacja fotowoltaiczna i hybrydowa na budynkach użyteczności publicznej miasta Krosna
- budowa Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Boh. Westerplatte 20
- budowa odcinaka Drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie
- budowa lodowiska krytego wraz z infrastrukturą towarzysząca przy ul. Bursaki
- modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów.

- Krosno nie otrzymało dofinansowania na żaden z pięciu złożonych projektów. W ramach pierwszego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych miasto otrzymało 11 812 815,00 zł. Była to pula środków na inwestycje ogólnie. Nie było składanych wówczas konkretnych wniosków - powiedziała Joanna Sowa.

Do sprawy powrócimy. Czekamy również na odpowiedź w tej sprawie z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

[AKTUALIZACJA]
Do przyznanych i nieprzyznanych dotacji odniosła się posłanka Joanna Frydrych, która sprawą interesuje się od października br.

- Można domniemywać, że jedynym kryterium przyznawania tych środków było powiązanie samorządu z PiS. Wnioski do RFIL samorządy mogły składać do 30 września 2020 r. W październiku wystąpiłam do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z interpelacją w sprawie podania kryteriów, jakie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu tych wniosków. W listopadzie otrzymałam prolongatę terminu odpowiedzi do 4 grudnia 2020 r. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi na zadane Premierowi pytania. 10 grudnia skierowałam ponowną interpelację z zapytaniem, czym kierowano się pozostawiając wnioski niezależnych samorządów, podkreślam niezależnych, bez dotacji.
W państwie prawa takie konkursy powinny być rozstrzygane wg określonych zasad. Z góry powinny być określone kryteria przyznawania dotacji. Transparentność przy przyznawaniu środków publicznych to podstawa. Przyznawanie dotacji po kluczu politycznym to jawna dyskryminacja nie Wójta, Burmistrza czy Prezydenta, ale mieszkańców tych gmin i miast
- powiedziała posłanka Joanna Frydrych.

Zapowiedziała też, że w najbliższym czasie rozpocznie kontrolę poselską.

- Żądam ujawnienia i publicznego ogłoszenia wszystkich protokołów z oceny wniosków oraz ujawnienia składów komisji oceniających te wnioski - dodała Joanna Frydrych.