Iwonicz. W Lesie Grabińskim uczczono pamięć 72 ofiar mordu.
W poniedziałek 24 lipca w Iwoniczu odbyły się coroczne, główne uroczystości upamiętniające ofiary mordu w Lesie Grabińskim.

73 lata temu w Lesie Grabińskim na granicy Iwonicza, Lubatowej i Lubatówki niemiecko-ukraiński batalion zamordował strzałem w tył głowy 72 aresztowanych przywiezionych z więzienia w Jaśle. Większość z nich stanowili mieszkańcy Lubatowej należący do Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

RELACJA WIDEO

W poniedziałkowych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele gminy Iwonicz-Zdrój na czele z burmistrzem Witoldem Kocajem, rodzin pomordowanych, środowisk kombatanckich i mieszkańcy gminy. - Dla naszej 11-tysięcznej społeczności to miejsce jest równie ważne jak to miejsce w Katyniu dla całej Polski. W tym miejscu zginęli nasi rodacy - Polacy a w olbrzymiej części 38 mieszkańców Lubatowej, którzy poświecili swoje życie dla Ojczyzny. Ten pomnik do nas przemawia - przemawia do nas ciszą i mówi, że tym którzy polegli w tym miejscu należny się wieczny szacunek i wieczna chwała - mówił podczas przemówienia burmistrz Witold Kocaj.

msza Las Grabiński

Mszę świętą z udziałem pocztów sztandarowych z Lubatowej w miejscu kaźni odprawił ks. proboszcz parafii Iwonicz Kazimierza Giera i parafii Iwonicz-Zdrój Bogdan Nitka. Oprawę muzyczną zapewniła Gminna Orkiestra Dęta z Iwonicza. Po nabożeństwie pod pomnikiem upamiętniających pomordowanych złożono wieńce i kwiaty.

Grób Nieznanego Żołnierza w Iwoniczu

Kwiaty złożono także na nowym cmentarzu w Iwoniczu pod Grobem Nieznanego Żołnierza gdzie pochowani zostali nierozpoznani bohaterowie zamordowani w Lesie Grabińskim.