W Iwoniczu w Zespole Szkół odbył się XII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej.
W Zespole Szkół w Iwoniczu odbył się XII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej. Oficjalnego otwarcia konkursu, którego celem jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej i postaw patriotycznych, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz promocja lokalnych talentów, dokonał wicestarosta Andrzej Guzik i dyrektor ZS w Iwoniczu Leszek Zajdel w obecności nauczycieli, opiekunów, uczniów oraz jurorów.

Na przesłuchania zgłosiło się blisko 70 recytatorów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego. W przerwie uczniowie mieli okazję zwiedzić szkołę, zapoznać się z kierunkami kształcenia i porozmawiać ze starszymi kolegami.

Każdy z uczestników przygotował jeden utwór o tematyce patriotycznej, dominowały wiersze autorów: Adama Mickiewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wisławy Szymborskiej, Władysława Bełzy, Mariana Hemara, Juliusza Słowackiego, Marii Konopnickiej.
Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Jolanta Bajgier, Grażyna Ostrowska i Ewa Bukowiecka, oceniała interpretację, dykcję, zrozumienie tekstu i ogólne wrażenia artystyczne.

konkurs poezji

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniono zwycięzców. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie wręczali starosta krośnieński Jan Pelczar, wicestarosta Andrzej Guzik i dyrektor szkoły Leszek Zajdel. Na zakończenie konkursu starosta Jan Pelczar pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu – Cieszę się że młodzież bierze tak licznie udział w konkursie o tematyce patriotycznej, że interesuje Was historia naszej ojczyzny. Trzeba pamiętać o historii, o naszych przodkach, którzy walczyli o niepodległą Polskę, abyśmy teraz żyli w wolnym kraju – powiedział starosta.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wyniki konkursu:
Szkoły Podstawowe kl. IV - VI:
I miejsce: Bartosz Mularski - SP Wojaszówka
II miejsce: Klaudia Szmyd – SP Lubatówka
III miejsce: Urszula Jakieła – SP Dukla
Wyróżnienia: Natalia Lorens– PSP Krościenko Wyżne, Marcel Werner – SP Żarnowiec

Gimnazja i SP kl. VII - VIII:
I miejsce: Sylwia Turek – SP Lubatówka
II miejsce: Karolina Turek – SP Jedlicze
II miejsce: Wojciech Frączek – SP Zalesie
III miejsce: Alicja Sajdak – Gimn. Krościenko Wyżne
Wyróżnienia: Izabela Siręga – ZSP Posada Górna, Karolina Górecka – SP Rogi

Szkoły Ponadgimnazjalne:
I miejsce: Karolina Borek – ZSGH Iwonicz Zdrój
II miejsce: Joanna Ścibor – ZS Iwonicz
II miejsce: Jakub Lidwin – ZS Jedlicze
III miejsce: Joanna Wilk – ZS Iwonicz
Wyróżnienie: Angelika Paradysz – ZSGH Iwonicz Zdrój, Angelika Klepacz – ZS Iwonicz