Mieszkańcy gminy Iwonicz-Zdrój wywalczyli budowę drogi dla pieszych i rowerzystów między Iwoniczem a Rogami przy planowanej rozbudowie drogi powiatowej.
Końcem października ub. roku do starosty krośnieńskiego wpłynęła petycja mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój z apelem do władz powiatu o budowę drogi dla pieszych i rowerzystów w pasie drogi powiatowej między Iwoniczem a Rogami. W planach władz powiatu jest bowiem przebudowa tego odcinka drogi.

- Na początku nie brano pod uwagę budowy ścieżki rowerowej czy nawet chodnika wzdłuż tej drogi. A jest to bardzo ważne przede wszystkim dla poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie tylko pieszych i rowerzystów, ale również kierowców. Warto też pamiętać, że wzdłuż tej drogi nie ma oświetlenia ulicznego, przez co piesi i rowerzyści korzystający z tej drogi po zmroku są mniej widoczni - tłumaczy Katarzyna Madej z Iwonicza, prezes Zarządu Stowarzyszenia "Aktywny Beskid", która w imieniu mieszkańców wystąpiła z petycją.

Katarzyna Madej
Katarzyna Madej, prezes Stowarzyszenia "Aktywny Beskid"

Zdaniem mieszkańców był jeszcze czas, aby zrobić projekt uwzględniający ten wniosek, bo po kosztownym remoncie nikt już nie będzie wracał do tej drogi.

Jak mówi Katarzyna Madej, nie bez znaczenia jest też fakt, że powiat krośnieński jest pustynią dróg rowerowych z prawdziwego zdarzenia. - W całej Europie stawia się na rozwój ekologii i zdrowego stylu życia, a co za tym idzie, promowana jest komunikacja rowerowa, jako tania i naturalna alternatywa dla pojazdów mechanicznych. Tendencję wzrostową widać również w Polsce, ale nie na naszych terenach - dodaje Katarzyna Madej.

Zorganizowana została akcja zbierania podpisów, w nagłośnieniu tematu pomógł ksiądz z Iwonicza. Odzew ze strony mieszkańców był bardzo duży. W ciągu kilku dni udało się zebrać ponad 1500 podpisów.

droga Iwonicz - Rogi
Przy drodze powiatowej Iwonicz - Rogi, która ma zostać wyremontowana powstanie ścieżka rowerowo - piesza

Petycja złożona została w Starostwie Powiatowym w Krośnie i mieszkańcy cierpliwie czekali na odpowiedź. Była ona pozytywna. Starosta Jan Pelczar podkreślił, że ze względu na to, iż dokumentacja projektowa była końcowym etapie uzgodnień, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zlecił projektantowi dokumentacji technicznej zweryfikowanie możliwości uwzględnienia wniosków mieszkańców w opracowywanym projekcie.

- Po przeanalizowaniu dokumentacji technicznej, parametrów zaprojektowanej drogi, szerokości istniejącego pasa drogowego, przyjęto alternatywne i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Przychyla się ono częściowo do prośby mieszkańców. Po lewej stronie drogi od strony Rogów wybudowany zostanie okrawężnikowany chodnik o minimalnej szerokości 2 metrów z nawierzchnią z kolorowej masy bitumicznej - napisał starosta Jan Pelczar w odpowiedzi na petycję.

Mieszkańcy czekają teraz na realizację inwestycji. Jak poinformowała Ewa Bukowiecka, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Krośnie, Powiat Krośnieński jest obecnie na etapie określania zakresu opracowania dokumentacji przedmiotowej inwestycji.