Trwa rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Iwoniczu. Powstanie pracownia szkoleniowa na wzór stacji kontroli pojazdów.
W grudniu ubiegłego roku ruszyła rozbudowa warsztatów Zespołu Szkół w Iwoniczu. Wszystko dzięki projektowi w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. Partnerem wiodącym jest Powiat Krośnieński a partnerem Spojena Skola z Sabinowa na Słowacji.

Rozbudowa warsztatów w szkole w Iwoniczu obejmuje wybudowanie nowego budynku połączonego ze starym obiektem oraz przebudowę dotychczasowych pomieszczeń.
W związku z tymi pracami warsztaty szkolne powiększone zostaną o pracownię szkoleniową do diagnostyki pojazdów samochodowych – zorganizowaną i wyposażoną na wzór stacji kontroli dla pojazdów o DMC do 3,5T.

Zgodnie z harmonogramem, nowe warsztaty Zespołu Szkół mają być gotowe do użytku do końca lipca br., jednak termin zostanie prawdopodobnie znacznie przyśpieszony kilka miesięcy przed prognozowanym terminem ukończenia robót.

Cała inwestycja związana z warsztatami Zespołu Szkół w Iwoniczu to koszt około 140 000 €, w tym 70 000 € koszt wyposażenia stacji kontroli.