LXI sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się 23 lutego.
LXI sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 roku o godzinie 16:00.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Gminy Jaśliska.
4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
6. Interpelacje i zapytania do Wójta /pisemne/.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2022 rok
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2022 - 2031
c) wyrażenia zgody na poręczenie przez Gminę Jaśliska weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną "KOGUTEK" tytułem zabezpieczenia umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy
w przedsiębiorstwie społecznym o nazwie Spółdzielnia Socjalna "KOGUTEK"
d) rozpatrzenia petycji
e) rozpatrzenia petycji
f) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Jaśliska, a Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach
g) zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jaśliska na lata 2016
8. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.