LXXXI sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 29 marca 2023 roku o godzinie 16:00.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXX sesji Rady Gminy Jaśliska.
4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
6. Interpelacje i zapytania do Wójta /pisemne/.
7. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2022 oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Jaśliska.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach za rok 2022.
9. Sprawozdanie z działalności Klubu Senior+ w Jaśliskach za 2022 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie za rok 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2023 rok
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2023 - 2032
c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizacją zadania publicznego
d) zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Jaśliska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
j) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
l) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaśliska/druk nr 425/,
m) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaśliska w 2023 roku"
12. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
13. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.