LXXXIII sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 10 maja 2023 roku o godzinie 16:00.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXXXI i LXXXII sesji Rady Gminy Jaśliska.
4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.
6. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
7. Interpelacje i zapytania do Wójta
8. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej na 2022 r. dla Gminy Jaśliska.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2023 rok
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2023 - 2032
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego
d) powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
e) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
f) zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Jaśliska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków
g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Niżna
h) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Jaśliska, a Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Rymanów
10. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.