Od przyszłego roku gmina Jaśliska będzie większa o ponad 6722 hektarów.
Decyzję w sprawie powiększenia Gminy Jaśliska a tym samym powiatu krośnieńskiego Rada Ministrów podjęła podczas posiedzenia rządu 19 lipca. Wcześniej Rada Powiatu Krośnieńskiego pozytywnie zaopiniowała zmianę granic po konsultacjach z mieszkańcami.

Do Gminy Jaśliska zostaną włączone miejscowości Darów (955,86 ha), Jasiel (1341,99 ha), Moszczaniec (1508,87 ha), Polany Surowiczne (1508,15 ha), Rudawka Jaśliska (422,97 ha) i Surowica (984,87 ha) należące obecnie do Gminy Komancza. Z inicjatywą przyłączenia do gminy Jaśliska wystąpiło sołectwo Moszczaniec, argumentując swoją decyzję względami historycznymi i ekonomicznymi - kiedyś gmina Jaśliska była o wiele większa i w jej skład wchodziły te miejscowości. Drugi ważny aspekt to względy funkcjonalno - społeczne. Peryferyjne położenie w gminie Komańcza sprawia, że mieszkańcy chętniej korzystają z usług o charakterze publicznym na terenie gminy Jaśliska czy powiatu krośnieńskiego.

Obecnie na terenie miejscowości które mają zostać przyłączone mieszka około 220 mieszkańców.