Przedstawiciele Inter Cars SA oraz partnerów programu Młode Kadry wzięli udział w uroczystym otwarciu Regionalnego Centrum Szkoleniowego w Jedliczu, które odbyło się 4 listopada 2014 r. w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.
To już 14 placówka, która przystąpiła do programu Młode Kadry i od razu dało się zauważyć, że wybór był trafny. Zarówno władze szkoły, jak i samorządu widzą dużą potrzebę tego typu inicjatyw. Potwierdzeniem tego była obecność podczas inauguracji Starosty Powiatu Krośnieńskiego, Jana Juszczaka oraz przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy, Pawła Kielara. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Inter Cars SA: Robert Kierzek Prezes Zarządu, Zbigniew Szydełko, Dyrektor Grupy Filii Rzeszów, Waldemar Krztoń, Dyrektor Filii Krosno oraz przedstawiciele dostawców biorących udział w programie Młode Kadry. W ramach programu szkoła otrzymała sprzęt wartości 100 000 zł i pakiet szkoleń dla uczniów i nauczycieli wartości 30 000 zł.

Cieszymy się, że Inter Cars SA wyszedł z taką inicjatywą - powiedział Zygmunt Ginalski, Dyrektor Zespół Szkół im. Armii Krajowej. - Edukacja zawodowa jest bardzo ważnym ogniwem w kreowaniu rynku pracy. Jednak bez odpowiedniego wsparcia przedsiębiorców może być ona nieskuteczna. To oni mają najlepszy obraz tego, czego potrzebuje rynek od przyszłych pracowników. W krajach Europy Zachodniej taka współpraca pomiędzy biznesem a edukacją jest podstawą szkolnictwa zawodowego.

otwarcie Regionalnego Centrum Szkoleniowego w Jedliczu

Potrzebę ścisłej kooperacji podkreślił też Starosta Krośnieński, Jan Juszczak: - Jest to jedyna droga dla rozwoju tego typu placówek. Dodałby jednak jeszcze jedną stronę tej współpracy, a mianowicie samorząd, który obecnie jest organem prowadzącym szkoły zawodowe. Oczywiście robimy, co w naszej mocy, żeby były one odpowiednio wyposażone, jednak mamy ograniczone środki. Dlatego zaangażowanie przedsiębiorców jest więcej niż pożądane. Myślę, że przy współdziałaniu edukacji, biznesu i samorządu mamy duże szanse stworzenia wydolnego systemu nauczania zawodowego.

Jak ważne dla rynku pracy jest napływ absolwentów z wiedzą praktyczną, potwierdził też Paweł Kielar z Powiatowego Urzędu Pracy. - Od dłuższego czasu można zaobserwować, że pracodawcy szukają coraz więcej pracowników z solidnym wykształceniem zawodowych. Na pewno jest dużo luka na rynku pracy. Pracodawcy zwracają również uwagę na to, że poziom umiejętności absolwentów bywa niewystarczający. Dlatego wszystkie inicjatywy dążące do dostosowania wiedzy uczniów do wymagań rynku są niezwykle ważne - podsumowuje Pan Kielar.

Kulminacją uroczystości było podpisanie umowy o współpracy w ramach programu "Młode Kadry" pomiędzy Zespołem Szkół i Inter Cars SA. Sygnatariuszami byli Robert Kierzek i Zygmunt Ginalski.

otwarcie Regionalnego Centrum Szkoleniowego w Jedliczu

Po części oficjalnej uczniowie szkoły przestawili program rozrywkowy, który pokazał, że oprócz talentów technicznych posiadają niebywałe umiejętności kabaretowe.

Następne uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Szkoleniowego w ramach "Młodych Kadr" już wkrótce w Lublinie.
Udostępnij ten artykuł znajomym: