Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Krystyna Marć, radna Rady Miejskiej w Jedliczu.
We wtorek 23 lutego po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 63 lat zmarła Krystyna Marć.

Krystyna Marć była Przewodniczącą Zarządu Osiedla Jedlicze-Centrum, wieloletnią radną Rady Miejskiej w Jedliczu a w obecnej kadencji przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów.